Sunce
Kuća Ptice Pas

Prosječno četveročlano kućanstvo

Godišnja potrošnja električne energije

3500 - 4500 kWh

Godišnji račun za struju

3800 - 4900 kuna

Mjesečni budžet za gorivo

1200 kuna

Strelica
Strelica
Strelica

Izračunajte koliko možete uštedjeti postavljanjem solarne elektrane!

Strelica
Strelica
Strelica
Strelica

Uštedite energiju i sačuvajte okoliš, sve kreće od nas samih!

Strelica

Prosječno četveročlano
kućanstvo nakon solarnih elektrana

Računi za struju manji

od 70 do 90 posto

Godišnji račun za struju

0 - 907 kuna

Godišnja ušteda na računima za struju

3135 - 3993 kune

Budžet za gorivo električnog automobila

0 kuna

Kuća