OMOGUĆAVA HRVATSKI TELEKOM

INOVIRAJ I RASTI

Najdetaljniji specijal o budućnosti inovacija:

  • Otkrivamo na kojim inovacijama rade hrvatski biznis lideri
  • Analiziramo najnovije tehnologije koje su stigle u Hrvatsku
  • Istražujemo kako inovacije mijenjaju ljude, industrije, ekonomije, društva

KAKO NOVE TEHNOLOGIJE POVEĆAVAJU NAŠE BOGATSTVO

Digitalizacijom do većih plaća i rasta životnog standarda svih u Hrvatskoj

8,3

milijarde eura potencijal je rasta hrvatskog BDP-a do 2025.godine zahvaljujući digitalnoj ekonomiji

2000

eura povećali bi se godišnji prihodi po svakom stanovniku Hrvatske zahvaljujući digitalnoj ekonomiji

7

puta brže raste digitalna ekonomija u odnosu na tradicionalnu

15,5

posto globalnog BDP-a nosi digitalna ekonomija

24,3

posto globalnog BDP-a nositi će digitalna ekonomija 2025.

INOVACIJE KOJE MIJENJAJU INDUSTRIJE

14 tehnoloških trendova koji će promijeniti svakodnevicu ljudima i donijeti nova pravila biznisa

KAKO NOVE TEHNOLOGIJE DONOSE RAST

Evo zašto 95% od Fortune 500 top kompanija koristi Azure

10

posto tvrtki lideri su u inovacijama i primjeni novih tehnologija

2

puta veći rast prihoda od prosjeka imaju tvrtke lideri inovacija koje primjenjuju najnaprednije tehnologije

95

posto tvrtki lidera inovacija koriste najnaprednije cloud usluge

466

povrat je investicije korisnika za PaaS

50

posto brže aplikacije na tržište lansiraju korisnici PaaS

80

posto ušteda je vremena IT odjela uz PaaS

27

posto brže do podataka korisnika uz PaaS

60

posto povećano zadovoljstvo korisnika uz PaaS

83 - 167

posto rast online B2C narudžbi bilježe korisnici IaaS

20 - 27

posto veće su prosječne narudžbe korisnika IaaS

MALI RJEČNIK KROZ NOVE TEHNOLOGIJE

20 ključnih pojmova za razumijevanje novih trendova

API
BLOB Storage
Cloud-native tehnologija
Container (kontejner)
DevOps
DDoS
DR
Edge computing
Hibridni cloud
Hiperkonvergirana infrastruktura
IaaS
Javni cloud
Microservices
PaaS
SaaS
Privatni cloud
Serverless Computing
Site recovery
Virtualizirana aplikacija
VM

API

Što je to?

Application Programming Interface je set funkcija koje definiraju komunikaciju između određenih programskih komponenti. Uže rečeno, set funkcija koje mora implementirati neki programski kod, a koji ima definirane ulaze i izlaze te načine na koje ga mogu koristiti vanjski sustavi.

Korist za tvrtke:

Za jednostavniju izradu aplikacija i njihovo povezivanje, lakše i strukturiranije korištenje postojećih aplikacija bez poznavanja detalja koda koji se u pozadini izvršava. Evo primjera API funkcije za dobivanje GPS koordinata: onaj tko je poziva, ne mora znati nikakve detalje o satelitskoj komunikaciji, nego samo koje podatke unosi u funkciju i kakve podatke od funkcije dobiva.

Ključni benefit:

Goleme uštede vremena prilikom izrade aplikacija pozivima već definiranih funkcija.

BLOB Storage

Što je to?

Funkcionalnost koja omogućava pohranu masovnih količina podataka koji su nestrukturirani i ne pripadaju niti jednom podatkovnom modelu i definiciji. Može uključivati direktno multimedijski sadržaj poput teksta, slika, videa i zvuka.

Korist za tvrtke:

Omogućava jednostavno direktno pretraživanje slika i dokumenata, pohranu datoteka za distribuirani pristup, streaming video i audio materijala, pisanje log datoteka, pohranu podataka za backup, oporavak od katastrofa i arhiviranje te pohranu podataka za analize.

Ključni benefit:

Omogućavanje jednostavnijeg rada s velikim količinama multimedijskog sadržaja kao da su pohranjene direktno u bazu podataka.

Cloud-native tehnologija

Što je to?

Aplikacije temeljene na kontejnerima - izoliranim programskim okolinama koje se mogu pokretati na različitim računalnim infrastrukturama zbog apstrahiranja mrežnih, procesorskih i funkcija pohrane. Ovako organiziranim aplikacijama može se dinamički upravljati kako bi se optimiziralo iskorištavanje resursa.

Korist za tvrtke:

Tehnologija koja omogućava organizacijama razvoj i pokretanje skalabilnih aplikacija u različitim računalnim infrastrukturama kao što su javni, privatni i hibridni cloudovi kroz slabo povezane sustave koji su otporni, jednostavni za upravljanje i nadzor.

Ključni benefit:

Jednostavno mijenjanje računalnih resursa na kojem se usluga izvodi. Primjerice, kompanije ne žele više koristiti javni oblak, nego žele svoj privatni oblak. Kontejneri se mogu preseliti vrlo jednostavno i brzo, što omogućava brži nastavak usluge, odnosno manju ili doslovno minimalnu nedostupnost usluge.

Container

Što je to?

Izolirana programska okolina u kojoj se izvršava određen programski kod sa svim potrebnim dodatnim servisima, alatima, bibliotekama i postavkama koji omogućavaju njegovo izvršavanje. Okolina je neovisna o računalnoj infrastrukturi na kojoj se izvodi.

Korist za tvrtke:

Jednostavnija virtualizacija koja koristi manje računalnih resursa od standardnih virtualnih strojeva. Jednostavna portabilnost na drugu računalnu infrastrukturu, dobra efikasnost te konzistentnije performanse zbog dizajna koji uključuje samo one dodatne servise koji su potrebni za funkcioniranje

Ključni benefit:

Jednostavno mijenjanje računalnih resursa na kojem se usluga izvodi jer se izvršavaju neovisno od računalne infrastrukture. Lakši razvoj zbog mogućnosti razvoja različitih inačica aplikacija iz istih slika kontejnera, kao i zbog izolacije razvijane aplikacije od drugih.

DevOps

Što je to?

Development and Operations su multidisciplinarni timovi stručnjaka iz područja razvoja programske podrške i održavanja informacijsko-komunikacijskog sustava. Dodatno, DevOps može značiti i set najboljih praksi za razvoj programske podrške i njezine implementacije u informacijsko- komunikacijskom sustavu.

Korist za tvrtke:

Brži, sigurniji i efikasniji način razvoja i puštanja u pogon složenih informacijsko-komunikacijskih sustava, kao i njihova daljnjeg razvoja i održavanja.

Ključni benefit:

Uštede i ubrzanje razvoja, kao i robusniji razvoj cijepanih informacijsko-komunikacijskih sustava.

DDoS

Što je to?

Distributed Denial-of-Service je napad na računalni sustav u kojem ga se preopterećuje velikim brojem zahtjeva s mreža računala botova, odnosno računala koja su zaražena određenim zloćudnim programima koji mogu preuzeti kontrolu nad njima. Sustavi napadnuti DDoS napadom imaju odjednom jako velik broj zahtjeva te ih ne mogu sve poslužiti, što u praksi rezultira nedostupnošću tih sustava.

Korist za tvrtke:

Sustavi koji imaju zaštitu od DDoS napada bit će u slučaju izloženosti takvom napadu minimalno nedostupni ili uopće neće biti nedostupni svojim pravim korisnicima.

Ključni benefit:

Smanjenje gubitaka koji nastaju zbog nedostupnosti sustava koji su pod DDoS napadom.

DR

Što je to?

Disaster Recovery su procesi, politike i procedure vezane uz pripremu za oporavak tehnologijske infrastrukture kritične za izvršavanje osnovnih funkcionalnosti određenog računalnog sustava nakon prirodne ili ljudskim faktorom izazvane katastrofe.

Korist za tvrtke:

Povećana raspoloživost usluga nakon katastrofalnih događaja.

Ključni benefit:

Smanjeni gubici koji nastaju kao posljedica katastrofalnih događaja.

Edge computing

Što je to?

Računalna paradigma u kojoj se računalni resursi sele prema korisnicima, odnosno prema logičkim ekstremima mreže (primjerice, na bazne stanice). Time se dobiva distribuirani računalni sustav koji može posluživati korisničke zahtjeve u neposrednoj blizini korisnika.

Korist za tvrtke:

Smanjeno kašnjenje obrade korisničkih zahtjeva zbog smanjenja fizičke udaljenosti između korisnika i računalnih resursa koji poslužuju njegov zahtjev. Dodatno poboljšanje performansi, skalabilnosti i pouzdanosti za mnoge kritične aplikacije. Pretprocesiranje određenih tipova zahtjeva prije slanja u računalni oblak (primjerice, obrada videostrujanja iz videokamera radi smanjenja količine poslanog prometa).

Ključni benefit:

Omogućava potpuno nov set usluga poput udaljeno obrađene virtualne i proširene stvarnosti, upravljanja vozilima i slično. Poboljšanje brzine posluživanja postojećih usluga gotovo do teoretskih maksimuma.

Hibridni cloud

Što je to?

Oblik cloud computinga koji spaja javni i privatni cloud povezujući on-premises infrastrukturu (privatni cloud) s uslugama javnog clouda. U hibridnom cloudu podaci i aplikacije mogu se kretati između privatnog i javnog clouda radi veće fleksibilnosti i više implementacijskih opcija.

Korist za tvrtke:

Glavne su prednosti hibridnog clouda visoka razina kontrole koju korisnik može zadržati s privatnom infrastrukturom, fleksibilnost zbog mogućnosti korištenja dodatnih resursa raspoloživih na javnom cloudu, isplativost koju nudi povezanost s javnim cloudom, koji nudi skalabilnost po potrebi te ju tako i naplaćuje, te jednostavnost prijelaza na javni cloud time što korisnik bira koliko će brzo i u kolikom volumenu migrirati na javni cloud.

Ključni benefit:

Korištenjem ovakvih sustava kombinira se najbolje iz oba svijeta - visoka kontrola i uštede privatnog clouda te mogućnost posluživanja povećanog broja korisničkih zahtjeva prelaskom na dodatne resurse javnog.

Hiperkonvergirana infrastruktura

Što je to?

Infrastrukturni model koji koristi programski definiranu arhitekturu za standardne hardverske sustave (procesiranje, pohranu i mrežu). Svi računalni resursi virtualizirani su na razini programske podrške. U ovom modelu usko su integrirana softverska i hardverska rješenja za pohranu, umrežavanje, računanje i virtualizaciju.

Korist za tvrtke:

Ovaj infrastrukturni model omogućava upravljanje svim integriranim resursima iz jedne zajedničke grupe alata. Svi funkcijski elementi mogu se izvršavati na standardnim COTS (commercial off-the- shelf) poslužiteljima. Omogućava "plug and play" računalnih resursa u podatkovni centar.

Ključni benefit:

Smanjuju se troškovi podatkovnih centara te pojednostavljuje upravljanje ovim resursima.

IaaS

Što je to?

Infrastructure as a service je usluga pružanja računalne infrastrukture na zahtjev. Korisnik na upravljanje dobiva virtualne strojeve s administratorskim pravima.

Korist za tvrtke:

Korisniku služi kao rješenje za vlastite fizičke data centre i održavanje bez skupih ulaganja u fizičku infrastrukturu.

Ključni benefit:

Ovo je jedan od organizacijskih oblika cloud computinga te su dobici isti kao u tome. Specifičnost IaaS-a je kompletna kontrola virtualnog stroja, što omogućava njegovo detaljno konfiguriranje kako bi se optimiziralo funkcioniranje za specifične usluge.

Javni cloud

Što je to?

Cloud čijim se resursima može pristupiti putem javnog interneta. Hardver, softver i prateća infrastruktura u vlasništvu su tvrtke koja pruža uslugu javnog clouda. Ista tvrtka upravlja resursima te pruža uslugu iznajmljivanja određenog podskupa danih resursa drugim tvrtkama putem javnog interneta.

Korist za tvrtke:

Koristi javnog clouda za jednostavno i brzo podizanje računalne infrastrukture koja će posluživati određene korisnike.

Ključni benefit:

Oblik cloud computinga. Dodatno omogućava jednostavnu prilagodbu usluge zahtjevima korisnika te optimizaciju troškova smanjenjem potrebe za kadrovima koji se bave infrastrukturom. Smanjenje neiskorištenih resursa i operativnih troškova vezanih uz eventualne kvarove. Osigurava određenu kvalitetu usluge osiguranu Service Level Agreementom. Praktički neograničena skalabilnost i vrlo visoka pouzdanost i raspoloživost resursa.

Microservices

Što je to?

Softverska arhitektura u kojoj se aplikacije "slažu" od definiranih neovisnih manjih funkcijskih blokova. Pojedini gradivni blokovi međusobno komuniciraju preko definiranih sučelja (API-ja).

Korist za tvrtke:

Povećanje efikasnosti razvoja aplikacija, pojednostavljenje razvoja te kvalitete samih aplikacija. Omogućava specijalizaciju članova tima za jedan servis te time u konačnici i uvelike optimizaciju danog servisa (ne moraju svi znati sve komponente u razvoju aplikacije).

Ključni benefit:

Uštede u razvoju aplikacija te bolja i efikasnija organizacija timova. Najznačajnije uštede u složenim aplikacijskim sustavima.

PaaS

Što je to?

Platform as a service je usluga pružanja računalne platforme na zahtjev. Korisnik na upravljanje dobiva virtualne strojeve s već konfiguriranim platformama. Administratorska prava su samo na aplikacijskom i podatkovnom sloju te korisnik ne upravlja nižim slojevima.

Korist za tvrtke:

Korisniku služi kao rješenje za platformu za razvoj bez potrebe za znanjem i administracijom nižih slojeva. Alate za razvoj od jednostavnih do sofisticiranih cloud aplikacija korisnik nabavlja od cloud pružatelja usluge te ih plaća onoliko koliko ih koristi.

Ključni benefit:

Ovo je jedan od organizacijskih oblika cloud computinga te su dobici isti kao u njemu. Specifičnost je PaaS-a da se kao oblik cloud computinga najčešće koristi za razvoj aplikacija.

SaaS

Što je to?

Software as a service je usluga pružanja aplikacije na zahtjev. Korisnik na upravljanje dobiva gotovu aplikaciju poput e-maila, kalendara i uredskih aplikacija za izradu pisanih dokumenata, tablica, prezentacija i slično.

Korist za tvrtke:

Korisniku se apstrahira kompletan sustav osim aplikacije koju koristi te ne mora imati nikakvo dodatno znanje o sustavu koji poslužuje aplikaciju. Pružatelj usluge održava infrastrukturu softvera i hardvera, pohranjuje sve podatke u vlastitom data centru i jamči sigurnost.

Ključni benefit:

Ovo je jedan od organizacijskih oblika cloud computinga te su dobici isti kao u njemu. Specifičnost SaaS je da je kao oblik cloud computinga vrlo raširen te ga mogu koristiti gotovo svi korisnici bez obzira na tehnička znanja.

Privatni cloud

Što je to?

Cloud čiji je oblak implementiran unutar vlasništva jedne organizacije te mu se pristupa samo kroz sigurnu konekciju unutar pojedine institucije/tvrtke. Privatni cloud može biti fizički lociran u organizaciji ili u najmu kod vanjskog pružatelja usluge. Sve usluge i infrastruktura održavaju se na privatnoj mreži, a hardver i softver su namijenjeni isključivo organizaciji koja ih koristi te se ne dijele s drugim korisnicima.

Korist za tvrtke:

Posluživanje određene usluge koristeći cloud computing arhitekturu uz veću kontrolu nad svojim podacima i infrastrukturom.

Ključni benefit:

Dugoročno, usluga može biti jeftinija od iznajmljivanja računalnih resursa od pružatelja usluge javnog oblaka. Značajno povećana sigurnost. Pojedine zakonske odredbe onemogućuju korištenje javnog clouda za određene aktivnosti. Stoga ovakve cloudove često koriste državne agencije te financijske i slične institucije.

Serverless Computing

Što je to?

Usluga posluživanja aplikacija u kojoj developeri ne trebaju uvid u računalne resurse koji poslužuju aplikacije, odnosno pojedine servere. Pružatelj usluge clouda automatski opskrbljuje, skalira i upravlja infrastrukturom potrebnom za pokretanje koda.

Korist za tvrtke:

Jednostavniji sustav razvoja aplikacija.

Ključni benefit:

Brži i jeftiniji razvoj aplikacija jer se cjelokupni dio upravljanja računalnim resursima prepušta na upravljanje pružatelju cloud usluga. Na strani developera uvijek ima dovoljno računalnih resursa za posluživanje usluge bez obzira na broj njezinih korisnika.

Site recovery

Što je to?

Usluga u okviru Microsoft Azurea ili korisničkih rješenja unutar HT DC-a koja omogućava replikaciju virtualnih strojeva na različitim fizičkim lokacijama te time omogućava poslovni kontinuitet održavanjem poslovnih aplikacija i zadataka tijekom prekida rada uzrokovanog problemima na fizičkoj lokaciji jednog podatkovnog centra.

Korist za tvrtke:

Omogućava brzo obnavljanje određene usluge u slučaju problema s funkcioniranjem podatkovnog centra na jednoj fizičkoj lokaciji aktiviranjem repliciranih strojeva na drugoj fizičkoj lokaciji.

Ključni benefit:

Povećana raspoloživost usluge - dođe li do prekida rada na primarnoj lokaciji, sve automatski prelazi na sekundarnu lokaciju.

Virtualizirana aplikacija

Što je to?

Tehnologija koja omogućava enkapsuliranje određene aplikacije u odnosu na operacijski sustav na kojem se ona izvršava. Takve se aplikacije ne instaliraju, ali funkcioniraju kao da su instalirane. Omogućava izolaciju aplikacija u određenoj mjeri.

Korist za tvrtke:

Omogućava pokretanje aplikacija u okolinama za koje nisu inicijalno namijenjene (primjerice, Windows aplikacija na Linuxu).

Ključni benefit:

Smanjuje troškove integracije i administracija aplikacija tako što omogućava korištenje istih aplikacija na heterogenim računalnim i programskim resursima.

VM

Što je to?

Virtualni strojevi su softverska emulacija kompletnog fizičkog računala koja pruža funkcionalnosti stvarnog računala.

Korist za tvrtke:

Omogućava jednostavnu portabilnost virtualnih računala, razvoj za različite operacijske sustave, dinamičko postavljanje resursa kojima virtualni stroj pristupa, odvajanje logičkih računala od fizičke infrastrukture (terminala) itd.

Ključni benefit:

Niži troškovi razvoja i održavanja aplikacija. Održavanje poslužitelja danas je nezamislivo bez virtualnih strojeva.

VODIČ ZA TVRTKE

Korak po korak kako koristiti Azure Stack

Saznajte više

Group 10 CopyCreated with Sketch.

POTREBE TVRTKE

Tim stručnjaka provodi detaljnu analizu potreba tvrtki koje ovise o industriji, veličini i njihovim ciljevima. Mogu prenijeti cijelu infrastrukturu na Azure Stack ili samo dio, bilo da je riječ o serverima, podacima ili poslovnim procesima.

Group 11Created with Sketch.

PRIJEDLOG I TESTIRANJE

Prijedlog, uz tehnološka rješenja, sadrži i proces obuke tvrtki, tijekom kojeg stručni tim podučava zaposlenike o načinu korištenja svih alata. Moguć je i period testne faze, u kojoj tvrtka može isprobati pojedina rješenja.

IMPLEMENTACIJA

Tim podiže takozvani tenant, digitalnu okolinu koja uključuje dogovorenu infrastrukturu i platforme. Ako je to potrebno, može se napraviti i migracija postojećih podataka u Azure Stack. Tvrtka prolazi obuku za prelazak na cloud.

Group 14Created with Sketch.

NAPLATA

Usluga se naplaćuje mjesečno ovisno o potrošnji. Nema kapitalnih investicija niti naplata, nego se cijeli račun svodi na listu usluga. Neprestano se provodi monitoring i tvrtka u izvješćima jasno vidi koliko je pojedinih resursa korišteno.

PRILAGODBA

Zahvaljujući skalabilnosti, tvrtke mogu u bilo kojem trenutku prilagođavati svoj portfelj ovisno o potrebama. Mogu dodavati i oduzimati rješenja unutar Azure Stacka. Korisnik može definirati i u koje doba dana mu je određeno rješenje potrebno.